Duidelijke communicatie

De mooie uitspraak “zeg wat je doet en doe wat je zegt” is ASW op het lijf
geschreven.
De klant niet over allerlei zaken in het ongewisse laten, maar goed op de
hoogte houden.
Niet denken “de klant zal dit heus wel begrijpen”, want een extra berichtje sturen kan
nooit kwaad.